GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností.

Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o., IČO: 02585481, se sídlem Dělnická 769/64, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, zapsanou zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58118.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Společnost Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů a vůči nim vystupuje jako Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). V návaznosti na povinnosti Správce Vám předkládáme tento dokument, ve kterém Vás informujeme o způsobu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování Vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

Jaké osobní údaje na webu zpracováváme?

Na našem webu zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující IP adresu, informace týkající se operačního systému a druhu prohlížeče a také koncového zařízení, a dále informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, registrované a uchovávané prostřednictvím souborů cookies.

Další osobní údaje, jako je Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo apod., shromažďujeme pouze, pokud nám je dobrovolně sdělíte.

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

Správce zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

1. Zpracování, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas:

  • optimalizace fungování webových stránek

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádného fungování webu, uživatelské individualizace obsahu stránek a také zlepšení komfortu jejich užívání.

Můžete nesouhlasit se zapisováním souborů cookies na svém zařízení pomocí odpovídající změny nastavení prohlížeče. To však může omezit funkčnost internetových stránek, včetně znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste neprovedli odpovídající změny v nastavení prohlížeče, bude náš systém automaticky zasílat soubory cookies v momentě, kdy se přihlásíte na naše stránky.

Můžete vymazat soubory cookies zapsané ve svém zařízení, a to vymazáním historie vyhledávání v počítači. Můžete také vybrat prohlížení našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

 

2. Zpracování, které provádíme pouze s Vaším souhlasem:

  • marketingové účely

Vaše osobní údaje jsou ve formě marketingových cookies používány pro hodnocení Vašich preferencí, díky čemuž se Vám zobrazuje reklama, která je pro Vás relevantní.

Tato webová stránka pro tyto účely využívá marketingové nástroje třetích stran:

  • Google Analytics data
  • Facebook
  • Seznam.cz
  • obdobní poskytovatelé nástrojů pro analytické a marketingové účely

Souhlas udělený pro marketingové účely je dobrovolný a jeho neudělení není překážkou pro prohlížení webových stránek. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

 

3. Služby pro registrované uživatele a kontaktní formuláře:

Prostřednictvím našich webových stránek se můžete přihlásit k odběru oběžníku a dalších publikací, vyplněním kontaktního formuláře s námi navázat potřebný kontakt a také od nás přímo objednávat potřebné služby. Osobní údaje, které jsou z naší strany pro tu či onu transakci potřeba, zadáváte přímo sami do obrazovky. Vedle explicitně zadávaných údajů evidujeme také IP adresu Vašeho počítače, přidělenou Vaším internetovým operátorem, pod kterou na naše webové stránky vstupujete. Na základě těchto údajů, spolu s časem a datem přístupu, jsme schopni reagovat na případné neoprávněné či protiprávní zásahy. Je-li tak uvedeno ve formuláři, můžeme za účelem identifikace vašich preferencí kombinovat vaše uživatelské údaje také s předanými údaji.

Takto shromažďované osobní údaje budou použity k účelům, ke kterým jste je vy společnosti Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o. poskytl(a), například k zasílání oběžníků či jiných publikací, k jejichž odběru jste se přihlásil(a), k odpovídání na vaše dotazy či poptávky a k vyřizování vašich objednávek. Kromě toho můžeme údaje použít, abychom vás kontaktovali kvůli produktům, které jsou pro vás relevantní. Pokud se budete chtít odhlásit anebo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvolat, můžete tak učinit kdykoliv, bez jakéhokoliv omezení. Stačí, když kliknete na příslušný odkaz, který Vám posíláme s každým oběžníkem, anebo když nám pošlete příslušný e-mail na adresu kontakt@crystalprod.cz

Naše formuláře o odběru novinek najdete i na našich ostatních webových stránkách, které s naší společností Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o. souvisí. Mezi tyto stránky a domény patří:

V žádném případě se nemusíte obávat, že se zaregistrujete na jedné z našich domén a budou Vám chodit newslettery našeho jiného spřízněného webu nebo e-shopu.

Vaše registrace a e-mail se vždy automaticky přiřadí k doméně a webu na kterém se právě nacházíte a budete tak odebírat pouze to co Vás zajímá. V případě, že chcete odebírat i novinky z našich dalších webových stránek musíte se přihlásit přímo na nich. V případě omylu, že jste zařazeni tam kde být nechcete, nás prosím kontaktujte na kontakt@crytalprod.cz, abychom mohli co nejrychleji sjednat nápravu.

Vzhledem k tomu, že jsou naše služby a weby propojené, mohou se ve všech newsletterech objevovat odkazy s krátkým popiskem na naše další webové stránky nebo e-shopy.

Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách využíváme odkazy na sociální média označená příslušným oficiálním logem. Uživatelé příslušných sociálních platforem si mohou s pomocí těchto odkazů stránky společnosti Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o. prolinkovávat se svým sociálním profilem, za účelem označení a sdílení se svými kontakty. S každým kliknutím na odkaz na sociální médium se do příslušné sociální platformy posílají také identifikační údaje uživatele. Pokud si to nepřejete, odkazy na sociální média nepoužívejte. Další informace o sběru a zpracovávání osobních údajů na sociálních platformách si zjistíte z podmínek ochrany osobních údajů jednotlivých platforem.

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

Právním základem je v prvním případě (bod a.) oprávněný zájem Správce spočívající v řádném fungování webu a v případě zpracování pro marketingových účely (bod. b) je základem Váš výslovný souhlas.

Komu jsou údaje dále předávány?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme převážně sami. V nezbytně nutné míře se na zpracování podílejí též zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě zpracování pro marketingové účely na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též subjektům, které nám marketingové služby poskytují.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy, platnosti souhlasu a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů mám?

Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména:

 1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 2. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 3. právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost);
 6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jak mohu kontaktovat správce osobních údajů?

Kontaktovat Správce v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv, včetně odvolání souhlasu, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Správce nebo na e-mailové adrese kontakt@crystalprod.cz.